Beardbrand

Beardbrand vastustaa halpaa rihkamaa, jota parroille on tarjolla. Siksi he haluavatkin tarjota nykyajan partaveikoille korkealaatuisia tuotteita, joissa on käytetty luonnollisia ainesosia. Yritys toivoo, että asiakkaat kokisivat partansa iloisena asiana. Beardbrandin agendalla on muuttaa myös yhteiskunnan asennetta positiivisemmaksi parrakkaita miehiä kohtaan. Beard on!