Kaikki lakisääteinen p#ska

Rekisteriseloste:

Rekisterinpitäjä

Yrityksen nimi: Greasy Fingers Oy

Y-tunnus: 2630190-1

Postiosoite: Aleksanterinkatu 25 Tampere 

Rekisterin vastaavan yhteystiedot:

Sähkösposti: asiakas@dick.fi

Puhelin: 040 140 3303

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

  • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
  • palvelun toteuttaminen
  • asiakastapahtumien varmentaminen
  • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
  • markkinointi
  • analysointi ja tilastointi
  • mielipide- ja markkinatutkimukset
  • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.

Kuluttajariitalautakunta

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi 
osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian 
kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. 

 Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan 
tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan 
(www.kuluttajaneuvonta.fi). 

 

Jos oikeasti tärkeää tieto etsit löydät sen täältä.